Hajdúszoboszló Bethlen utca 2.

Nyitva tartás: Péntekenként   1400-1700

 

Hajdúszoboszlói termelőipiac

Házirend

A szabályzatban foglalt szabályok betartása a HAJDÚSZOBOSZLÓI TERMELŐI PIAC-on árusítás céljából jelen lévő valamennyi természetes és jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre kötelező érvénnyel kiterjed. A piac rendjének be nem tartása a piacról való kitiltást vonja maga után!

  1. A HAJDÚSZOBOSZLÓI TERMELŐI PIAC üzemeltetője :

Neve: Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt.

Székhelye: 4200 Hajdúszoboszló Nyugati sor 5.

Az üzemeltető által kijelölt személy/ek, akik az alkalmi vásár vezetését, illetve annak működtetésével kapcsolatos feladatokat ellátják, illetve a fenntartó nevében eljárni jogosultak;

Tóth Márta

Sándorné Balla Judit

Sándor Ferenc

         és az üzemeltető alkalmazásában álló, a piacra beosztott dolgozók.

  1. A HAJDÚSZOBOSZLÓI TERMELŐI PIAC  elsődleges célja, a piacozás   

hagyományainak újjáélesztése a régi hagyományok szerint. A városi és falusi                 közösségek kapcsolatának és jövedelemviszonyainak kedvezőbbé tétele érdekében piac teremtése a kis- és őstermelők részére. A közvetlen árucsere termelő/készítő és vevő között. A háztáji, a kis- és őstermelők becsületének visszaállítása.

Fontos célja még a piacnak a tehetséges kézművesek, alkotók felfedezése, portékáik népszerűsítése, értékesítése.

Magas színvonalú, egyedi és kis mennyiségben, nem tömegtermelési eszközökkel és módszerekkel előállított élelmiszerek és tárgyak árusítása engedélyezett.

  1. A HAJDÚSZOBOSZLÓI TERMELŐI PIAC  tavasztól minden pénteken      14- 18  óráig tart nyitva.
  1. A HAJDÚSZOBOSZLÓI TERMELŐI PIAC helyszíne az üzemeltető kezelésében lévő városi piac.
  1. A HAJDÚSZOBOSZLÓI TERMELŐI PIAC-on csak azon természetes vagy jogi személyek árusíthatnak, akik        áruik előállításához és értékesítéséhez szükséges valamennyi szakhatósági engedéllyel és kötelező nyilvántartásokkal rendelkeznek, azokat az árusítás helyén az ellenőrző szakhatóságok számára be tudják mutatni.
  2. Árusítani kizárólag az üzemeltető által kibocsátott regisztrációs-nyilatkozati űrlap kitöltése és leadása után, az abban foglaltak és természetesen a HÁZIREND betartásával lehetséges.
  3. A helypénz alkalmanként 370 Ft/asztal, amit az árusító a HAJDÚSZOBOSZLÓI TERMELŐI PIAC üzemeltetőjének fizet ki.
  4. A HAJDÚSZOBOSZLÓI TERMELŐI PIAC-on csak az üzemeltető által kijelölt helyen, a helyhasználati díj megfizetése után az általa kiadott nyugta alapján szabad árusítani. A nyugta másra nem ruházható át.

10. Aki a HAJDÚSZOBOSZLÓI TERMELŐI PIAC-on értékesít, és nyugtáját az üzemeltető képviselőjének felszólítására nem mutatja fel, azonnal köteles elhagyni a HAJDÚSZOBOSZLÓI TERMELŐI PIAC területét.

  1. Az üzemeltető nem köteles ugyanazt a helyet több piaci napon át ugyanazon helyhasználó részére biztosítani.

12. A HAJDÚSZOBOSZLÓI TERMELŐI PIAC árusai a gépjárműveiket az üzemeltető által kijelölt ingyenes parkolóban helyezhetik el.

13. Az árusítóhelyek környékét, a közlekedési utakat áruval és egyéb tárgyakkal elfoglalni tilos.

14. Az árusító az árusítás helyén a vásárló, a működtető és a hatóságok számára is jól látható és jól olvasható módon köteles feltüntetni nevét, székhelyét, telefonszámát.

15. Az üzemeltető ellenőrizheti a HAJDÚSZOBOSZLÓI TERMELŐI PIAC-ra bevitt és ott forgalmazott áruk minőségét, osztályba sorolását, valamint valamennyi, a kereskedés rendjét és a termelő és feldolgozó tevékenységet szabályozó jogszabályi előírás betartását.

16. Élő állatot a HAJDÚSZOBOSZLÓI TERMELŐI PIAC területére bevinni tilos.

17. Szeszes italt a HAJDÚSZOBOSZLÓI TERMELŐI PIAC területén árusítani tilos. Kivételes esetekben külön engedéllyel lehetséges.

18. A romlott vagy romlásnak indult és egyéb okokból bűzt terjesztő árut, anyagot a HAJDÚSZOBOSZLÓI TERMELŐI PIAC területére bevinni, ott tárolni tilos.

19. Állati eredetű termék csak az állategészségügyi hatóságnak történt előzetes bemutatása után, annak vizsgálata és engedélye birtokában forgalmazható.

20. Azok, akik zöldség-, gyümölcsöt, egyéb élelmezési célú termesztett növényt hoznak forgalomba, kötelesek az esetlegesen vizsgálatot végzőnek a vegyszeres növényvédelemről vezetett naplót bemutatni, és vizsgálatra ingyenes terménymintát adni.

21. Az üzemeltető képviselője szakértői vizsgálat céljából árumintát vehet, és a romlottnak tűnő áru forgalomba hozatalát a szakértői vizsgálat elvégzéséig megtilthatja. A vizsgálat eredményeképpen végleg megtilthatja a romlott áru forgalomba hozatalát, azt zár alá veheti, lefoglalhatja, súlyos esetben megsemmisítheti, és erről jegyzőkönyvet készít.

22. Az árakat minden eladásra kínált terméken fel kell tüntetni a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

23. Azon termékek árusításához, amelyek kimérve értékesíthetők (zöldség, gyümölcs) az eladóknak rendelkezniük kell mérleggel vagy az üzemeltetőtől bérelhet az aktuális vásári napon.

24. A HAJDÚSZOBOSZLÓI TERMELŐI PIACon elhelyezett áru megőrzése, kezelése és tárolása valamint a napfény és eső elleni védelem az árus feladata.

25. A rend fenntartása érdekében az üzemeltető jogosult az árust felszólítani az árusítóhely takarítására, aki ennek köteles eleget tenni.

26. Az árus köteles az árusítás befejezésekor, illetve a HAJDÚSZOBOSZLÓI TERMELŐI PIAC zárásakor a saját tevékenysége során keletkezett hulladékot saját maga a PIAC-on található szeméttároló edényekben elhelyezni.

27. A helyhasználat megszűnésekor az árus az árusítóhelyet köteles tisztán, kiürítve, eredeti állapotban helyreállítva, az átvett  eszközökkel együtt átadni az üzemeltetőnek.

28. A HAJDÚSZOBOSZLÓI TERMELŐI PIAC házirendjének megszegése miatt az üzemeltető jogosult a helyhasználati engedély visszavonására és a szabálysértési eljárás lefolytatása célzó intézkedésre. A helyhasználati engedély visszavonása esetén az árus köteles elhagyni a HAJDÚSZOBOSZLÓI TERMELŐI PIAC területét.

29. Az üzemeltető gondoskodik a HAJDÚSZOBOSZLÓI TERMELŐI PIAC rendjének betartásáról. Az üzemeltető  egyéb szolgáltatásokat: további eszközkölcsönzést, villamos energiát, vízszolgáltatást is nyújthat.

30. Reklámtevékenység, ügynöki tevékenység, politikai jellegű tevékenység a HAJDÚSZOBOSZLÓI TERMELŐI PIAC egész területén kizárólag az üzemeltető írásbeli hozzájárulásával folytatható.

31. A HAJDÚSZOBOSZLÓI TERMELŐ PIAC légköre megköveteli a kulturált megjelenést, mind személyben, mind a termékeket illetően, valamint az udvarias viselkedést a vásárlókkal és a többi termelővel szemben. Amennyiben a piac rendjével vagy más árussal kapcsolatba kérdés vagy vita merül fel, azt az üzemeltetőnek kell jelenteni.

A HAJDÚSZOBOSZLÓI TERMELŐI PIAC működése során betartandó további főbb jogszabályok, előírások, követelmények:

-  52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet a kistermelői élelmiszertermelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről

- 59/1999. (XI.26) EUM rendelet a piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól

- 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet a vásárokról és a piacokról

- 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről

- 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről